Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Thế nào là đơn thức đồng dạng cho vì dụ

Thế nào là hai đơn thức đồng dạng? Cho ví dụ.

Xem lời giải
verified
Giải bởi Vietjack

Hai đơn thức đồng dạng là hai đơn thức có hệ số khác 0 và có cùng phần biến.

Ví dụ: 2x2y ; 3x2y ; 5x2y là các đơn thức đồng dạng, ta có thể cộng (hay trừ) các hệ số với nhau và giữ nguyên phần biến.

Video liên quan

Đăng nhận xét