Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Tại sao quan ăn lại tính thuế VAT

Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

VAT là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho nhà nước. Thuế giá trị gia tăng có phạm vi tác động rộng, đánh vào hầu như tất cả hàng hóa dịch vụ trên thị trường.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì khi bán hàng hóa, dịch vụ người bán phải lập hóa đơn.

Theo khoản 1 Điều 16 Nghị định này, chỉ không phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, trừ trường hợp người mua yêu cầu nhận hóa đơn.

>" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/6-cau-hoi-ve-thue-duoc-nhieu-nguoi-quan-tam-3551491-p5.html">>>Thu nhập nào bị đánhthuế?

>>Quay lại trang đầu" href="http://vnexpress.net/tin-tuc/phap-luat/tu-van/6-cau-hoi-ve-thue-duoc-nhieu-nguoi-quan-tam-3551491.html">>>>Quay lại trang đầu

Video liên quan

Đăng nhận xét