Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Không tính giá trị cụ thể hãy so sánh hai biểu thức A 25.30 10 và B 31.26 10

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN Bài 1:ViếttậphợpAcácsố

Views 57 Downloads 4 File size 362KB

Report DMCA / Copyright

DOWNLOAD FILE

Citation preview

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 1: TẬP HỢP. PHẦN TỬ CỦA TẬP HỢP. TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN Bài 1:ViếttậphợpAcácsốtựnhiênlớnhơn7vànhỏhơn12bằnghaicách,sau đóđiềnkìhiệuthíchhợpvàoôvuông: 9A;14A;7A;12A Bài 2:Chotậphợp A 2; 3 ; B 5; 6; 7 .Viếtcáctậphợptrongđómỗitậphợp gồm: a)MộtphầntửthuộcAvàmộtphầntửthuộcB b)MộtphầntửthuộcAvàhaiphầntửthuộcB. Bài 3:GọiAlàtậphợpcácsốtựnhiênkhônglớnhơn5,Blàtậphợpcácsốtự nhiênlớnhơn3vànhỏhơn10. a)ViếtcáctậphợpAvàBbằng2cách b)ViếttậphợpCcácsốthuộcAmàkhôngthuộcB.ViếttậphợpDcácsố thuộcBmàkhôngthuộcA. c)Hãyminhhọacáctậphợptrênbằnghìnhvẽ. Bài 4:Tìmtậphợpcácsốtựnhiênxthỏamãn: a. x 8 14 d. 0 : x 0

b. 18 x 5 e. 15 : 7 x 3

c. x : 7 0 f . 2 x x 1 x 9

Bài 5:Trongcácdãysau,dãynàochota3sốtựnhiênliêntiếpgiảmdần: a) a, a 1, a 2 với a

b) a 1, a, a 1với a *

c) 4a, 3a, 2a với a Bài 6:Tìmbốnsốtựnhiênliêntiếpbiếttổngcủachúngbằng2018

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 2: GHI SỐ TỰ NHIÊN. SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP Bài 7:ViếttậphợpAcácsốtựnhiêncóhaichữsố,trongđó: a)Chữsốhàngchụcnhỏhơnchữsốhàngđơnvịlà4 b)Chữsốhàngchụcgấp3lầnchữsốhàngđơnvị Bài 8:Điềnvàobảng: Sốđãcho

Sốtrăm

Chữsốhàngtrăm

Sốchục

Chữsốhàngchục

2309

1466

125078

Bài 9:Dùng3chữsố:4,0,7,hãyviết: a)Cácsốtựnhiêncóhaichữsốtrongđócácchữsốkhácnhau b)Cácsốtựnhiêncó3chữsốtrongđócácchữsốkhácnhau. Bài 10:Chỉratínhchấtđặctrưngchocácphầntửcủamỗitậphợpsaurồitínhsố phầntửcủatậphợp: a) A 1; 2; 3; 4;....; 35

b) B 10; 12; 14;...; 98

c) C 8; 11; 14;...; 74

d) D 2; 7; 12; 17;.....; 102

Bài 11:Chodãysố:2;5;8;11; a)Nêuquyluậtcủadãysốtrên b)ViếttậphợpAgồm10sốhạngđầutiêncủadãysốtrên. c)Xácđịnhsốhạngthứ20củadãy,số101làsốhạngthứbaonhiêucủadãy. Tínhtổngcủa20sốhạngđầutiêncủadãy. Bài 12:Tìmsốcó3chữsốbiếtrằngnếuviếtthêmchữsố1vàotrướcsốđóthì đượcsốmớigấp9lầnsốbanđầu.

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 3: SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP. TẬP HỢP CON Bài 13:Tínhsốphầntửcủacáctậphợpsau: a)TậphợpAcácsốtựnhiênkhôngvượtquá30 b) B 81; 83; 85; 87;...; 207 c)Clàtậphợpcácsốtựnhiêncó4chữsố d)Dlàtậphợpcácsốtựnhiêncó2chữsốchiahếtcho3 e)Elàtậphợpcácsốtựnhiênlớnhơn25 f)Flàtậphợpcácsốtựnhiênnhỏhơn0 g)Gcácsốtựnhiêncó4chữsốmàchữsốhàngđơnvịbằng1 Bài 14:Chotậphợp: D 1; 7; 9; 16 .ViếttấtcảcáctậphợpconcủaD.TậpDcó baonhiêutậphợpcon?ViếtcôngthứctổngquátchotrườnghợptậphợpDcón phầntử. Bài 15:Chotậphợp A 1; 2; 3 .Hãyđiềnmộtkíhiệuthíchhợpvàoôvuông: 3A;

4A;

12A; 2 A; 1; 2 A

Bài 16:BạnNamđánhsốtrangsáchbằngcácsốtựnhiêntừ1đến216.BạnNam phảiviếttấtcảbaonhiêuchữsố? Bài 17:Chodãysố:3;8;13;18;.. a)Nêuquyluậtcủadãysốtrên b)ViếttậphợpAgồm5sốhạngliêntiếpcủadãysốtrên c)Tínhtổng100sốhạngđầutiêncủadãy d)Số158làsốhạngthứbaonhiêucủadãy

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN Bài 18:Tínhnhanh: a. 274 158 26

b. 123 132 321 312 d . 367 129 133 371 17

c. 3.125.121.8 e. 29 132 237 868 763

f . 652 327 148 15 73

g . 25.5.4.31.2

h. 37.64 37.36

l. 28. 231 69 72. 60 240

k . 4.7.76 28.24 m. 136.48 16.272 68.20.2

n. 35.34 35.86 65.75 65.45

o. 3.25.8 4.37.6 2.38.12

p. 10 11 12 13 ... 99

q. 1 6 11 16 .... 46 51

i. 98.31 62

r. 1 3 5 7 ... 2017 135135.137 135.137137

Bài 19:Tìmsốtựnhiênx,biết: a. x 45 .27 0

e. 1 35 ..... x 3200 (xlàsốlẻ)

b. 21. 34 x 42 c. 2 x 3x 1505

d. 0. 5 x 0

f. x 1 x 2 x 3 ... x 100 5750 Bài 20:Khôngtínhgiátrịcụthể,hãysosánhhaibiểuthức: a) A 123.123 và B 121.124 b) C 123.137137 và D 137.123123 c) E 2015.2017 và F 2016.2016

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 5: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA Bài 21:Tínhnhanh: a) 317 49 117

b) 1637 137 98

c) 853 89 753

d) 2100 42 : 21

e) 17.13 17.42 17.35

f) 76.35 76.19 : 54

g) 53.39 47.39 53.21 47.21

h) 252 2.28 5.28 : 28

i) 2.53.12 4.6.87 3.8.40

k) 5.7.77 7.60 49.25 15.42

l) 98.7676 9898.76 2001.2002.2003.....2017 m) 100 98 96 ....... 2 97 95 ......... 1 n) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ..... 299 300 301 302 Bài 22:Tìmsốtựnhiênx,biết:

b) x 47 115 0

c) 315 146 x 401

d) 575 6 x 70 445

e) x 105 : 21 15

f) x 105 : 21 15

g) 2448 : 119 x 6 24

h) x : 2 x : 3

i) 4 x 5 : 3 121:11 4

k) 5 x x 84

a) 6.x 5 613

l) 0. 7 x 0

Bài 23:Khôngtínhgiátrịcụthể,hãysosánhhaibiểuthức: a) A 25.30 10 và B 31.26 10 b) C 137.454 206 và D 453.138 110 Bài 24*:Chia166chomộtsốtađượcsôdưlà5.Chia51chosốđótacũngđược sốdưlà5.Tìmsốchia?

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 6: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA Bài 25:Tìmsốtựnhiênx,biết: a) x 60 160 0

b) 156 9 x 61 82

c) 12 : 3 x 7 34 40

d) 101 105 : x 12 .7 122

e) 12. 43 56 x 384

f) 26 3. x 5 14

g) 144 : 8.x 76 36

h) 7. x 6 4 x 9

Bài 26:Viếtdạngtổngquátcủacácsốsau: a)Sốchiacho2dư1

b)Sốchiacho4dư3

c)Sốchiahếtcho7

d)Sốchiahếtcho6

Bài 27:Chiamộtsốcho60thìđượcsốdưlà37.Nếuchiasốđócho15thìđược sốdưlàbaonhiêu? Bài 28:Tìmsốbịchiavàsốchia,biếtrằngthươngbằng3,sốdưbằng20,tổngcủa sốbịchia,sốchiavàsốdưbằng136. Bài 29:Tínhgiátrịcủabiểuthức P 18a 30b 7 a 5b .Biếta+b=100. Bài 30*:Tìmgiátrịnhỏnhấtcủabiểuthức: M 2017 2016 : 2015 x với x Bài 31*:Chia166chomộtsốtađượcsốdưlà5.Chia51chosốđótacũngđược sốdưlà5.Tìmsốchia?

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 7: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. NHÂN HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Bài 32:Viếtgọncácbiểuthứcsaubằngcáchdùnglũythừa: a)7.7.7

b)7.35.7.25

c)2.3.8.12.24

e)25.5.4.2.10

f)2.10.10.3.5.10

g)a.a.a+b.b.b.b

h)x.x.y.y.x.y.x

d)12.12.2.12.6

Bài 33:Tínhgiátrịcủacácbiểuthức: a) A 32.33 23.22

b) B 3.42 22.3

c) C 210 2

f) F 1 31 32 33 ... 3100

e) E 2 22 23 24 .... 2100

d) D 29.3 29.5 212

g) G 5 53 55 57 ... 599 h) 1 2 3 .... 100 . 12 22 32 .... 1002 . 65.111 13.15.37 Bài 34:Sosánh: a) 2435 và 3.278

b) 1512 và 813.1253

c) 354 và 281

d) 7812 7811 và 7811 7810

e) 3200 và 2200

f) 2115 và 275.498

g*) 339 và 1121

h) 1255 và 257

i*) 19920 và 201215

k) 7245 7244 và 7244 7243

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 8: LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN. CHIA HAI LŨY THỪA CÙNG CƠ SỐ Bài 35:Tínhgiátrịcủacácbiểuthức: 2

b) 3.42.27 : 32.220

c) 23.94 93.45 : 92.10 92

d) 244 : 34 3212 :1612

e) 29.3 29.5 : 212

f) 24.52.112.7 : 23.53.72.11

a) 310 : 36 23.22

h) 11.322.37 915 : 2.314

g) 210.310 210.39 : 29.310

2

i) 511.712 511.711 : 512.711 9.511.711 Bài 36:Tìmsốtựnhiênx,biết: a) 3x.3 243

b) 7.2 x 56

c) x3 82

d) x 20 x

e) 2 x 15 17

f) 2 x 1 9.81

g) 2.3x 162

h) 2 x 15 2 x 15

k) 4.2 x 3 1

l) 3x 2 5.3x 36

m) 7.4 x 1 4 x 1 23

n) 2.22 x 43.4 x 1056

5

3

3

i) x 6 : x3 125

Bài 37:Tìmchữsốtậncùngcủacáclũythừasau: a) 7 2006

b) 152000

c) 61900

e) 2134

f) 31999

g) 1821

d) 92017

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 9: THỨ TỰ THỰC HIỆN PHÉP TÍNH Bài 38:Thựchiệnphéptính: a) 3200 : 40.2

d) 36 : 32 23.22 33.3

b) 3920 : 28 : 2

e) 38 : 34 95 : 93

c) 34.57 92.21 : 35

f) 23.15 23.35

g) 600 40 : 23 3.53 : 5

h) 32.103 132 52.4 22.15 .103

i) 16.122 4.232 59.4

k) 2100 1 2 22 23 ... 299

l) 169.20110 17. 83 1702 : 23 12012 27 : 24 Bài 39:Tìmsốtựnhiênx,biết: a) x 35 120 0

b) 310 118 x 217

c) 156 x 61 82

d) 814 x 305 712

e) 2 x 138 23.32

f) 20 7. x 3 4 2

g) 6 x 39 : 3 .28 5628

h) 4 x3 12 120

i) 1500 : 30 x 40 : x 30 k) 4. x 1 4750 2160 1750 1160 3000 l) 10 x : 3 17 :10 3.24 :10 5 m) 2448 : 119 x 6 24 n) 165 35 : x 3 .19 13

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 10: ÔN TẬP Bài 40:Thựchiệnphéptính: a) 410.815

b) 415.530

723.542 1084

e)

g) 39.42 37.42 : 42

h) 36.333 108.111

i) 136.68 16.272

k) 800 50. 18 23 : 2 32

d)

310.11 310.5 30.24

c) 2716 : 910

f) 36 : 32 23.22

l) 28. 231 69 72. 131 169 m) 27.45 27.55 : 2 4 6 ... 16 18 n) 23.15 115 12 5 2

o) 100 : 250 : 450 4.53 23.25

Bài 41:Tìmsốtựnhiênx,biết: a) 100 7 x 5 58

b) 12 x 1 : 3 43 23

c) 24 5 x 75 : 73

d) 5. x 1 206 24.4

e) 5 x 4 7 13

2

f) x 1 x 2 ..... x 30 795

g) 2 x 3 3.2 x 1 32

h) 221 3x 2 96

3

Bài 42:Sosánhcáclũythừasau:

a) 1314 và 1315

c) 554 và 381

b) 277 và 815

d) 2105 và 545

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 11: TÍNH CHẤT CHIA HẾT CỦA 1 TỔNG Bài 1:Khôngthựchiệnphéptính,hãyxétxemcácbiểuthứcsaucóchiahếtcho7 haykhông? a) 28 42 210

b) 35 25 140

c) 16 40 490

Bài 2:Cho M 55 225 375 13 x x .Tìmđiềukiệncủaxđể: a) M 5

b)Mchia5dư4

c)Mchia5dư3

Bài 3:Tìm n ,biết: a) n 4 n

b) 3n 11 n 2

c) n 8 n 3

d) 2n 3 3n 1

e) 12 n 8 n

f*) 27 5n n 3

Bài 4:Chứngminhrằng: a) 6100 1 chiahếtcho5

b) 2120 1110 chiahếtcho2và5

c) 3 32 33 ..... 360 chiahếtcho4và13 Bài 5:Chiasốtựnhiênacho9đượcsốdưlà4.Chiasốtựnhiênbcho9đượcsố dưlà5.Chiasốtựnhiênccho9đượcsốdưlà8. a)Chứngtỏrằnga+bchiahếtcho9 b)Tìmsốdưkhichiab+ccho9 Bài 6:Cho a, b thỏamãn 7a 3b 23 Chứngtỏrằng: 4a 5b 23

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 12: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 2, CHO 5 Bài 1:Khôngtínhgiátrịcủabiểuthức,hãyxétxemcácbiểuthứcsaucóchiahết cho2không,cóchiahếtcho5không? a) 125 214 316

b) 348 270

c) 2.3.4.5.6 82

d) 2.3.4.5.6 95

e) 5418 233

f) 7425 12340

Bài 2:Dùngcả3chữsố4;0;5hãyghépthànhcácsốtựnhiêncó3chữsố: a)Chiahếtcho2

b)Chiahếtcho5

c)Chiahếtchocả2và5 Bài 3:Tìmtậphợpcácsốtựnhiênnvừachiahếtcho2,vừachiahếtcho5,biết 32 n 62 .

Bài 4:Chosố B 20*5 ,thaydấu*bởichữsốnàođể: a)Bchiahếtcho2

b)Bchiahếtcho5

c)Bchiahếtchocả2và5 Bài 5:Chứngminhrằngvớimọisốtựnhiênnthì n n 1 2 Bài 6:Mộtngườibán6giỏcamvàxoaid.Mỗigiỏchỉđựnghoặccamhoặcxoài vớisốlượngsau:34quả,39quả,40quả,41quả,42quả,46quả.Saukhibán1giỏ xoàithìsốcamcònlạigấp4lầnsốxoàicònlại.Hãychobiếtgiỏnàođựngcam, giỏnàođựngxoài? Bài 7:Mộtthángcó3ngàythứnămlàngàychẵn.Hỏingàychủnhậtcuốicùng củathángđólàngàybaonhiêu? Bài 8:Từ15đến120cóbaonhiêusốchiahếtcho2nhưngkhôngchiahếtcho5?

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 13: DẤU HIỆU CHIA HẾT CHO 3, CHO 9 Bài 1:Chocácsố:1287;591;8370;2076 a)Sốnàochiahếtcho3,khôngchiahếtcho9 b)Sốnàochiahếtchocả3và9 c)Sốnàochiahếtchocả3;2;9 d)Sốnàochiahếtchocả2;3;5;9 Bài 2:Tổng(hiệu)saucóchiahếtcho3,cho9không? a)1377181

b)120.123+126

c) 1012 1

d) 1010 2

Bài 3:Viếtsốtựnhiênnhỏnhấtvàlớnnhấtgồm3chữsốsaocho: a)Chiahếtcho3

b)Chiahếtcho9

c)Chiahếtcho3vàcácchữsốkhácnhau Bài 4:Tìmcácchữsốa,bsaocho: a) 6a7 chiahếtcho3

b) 21a chiahếtcho3và5

c) a65b chiahếtcho2;3 ;5;9

d) 4a7 15b chiahếtcho5và9

e) 17ab chiahếtcho2,cho3nhưngchia5thìdư1 Bài 5:Tìmsốdưkhichiamỗisốsaucho3,cho9: 8260;

1725;

7364;

1015

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 14: ƯỚC VÀ BỘI Bài 1:Viếtcáctậphợpsau: a)Ư(6);Ư(12);Ư(42)

b)B(6);B(12);B(42)

a) x Ư(48)vàx>10

b) x Ư(18)và x B(3)

c) x Ư(36)và x 12

d) x B(12)và 30 x 100

e) x Ư(28)và x Ư(21)

f)1- x Ư(17)

g)x-1 Ư(28)

h)x+2 Ư(2x+5)

Bài 2:Tìmsốtựnhiênx,biết:

i)2x+3 B(2x-1) Bài 3:Tìmcácsốtựnhiênx,ybiết: a) x y 2 8

c) x 5 y 3 15

b) x 2 2 y 3 26 d) xy x y 2

Bài 4:Chứngtỏrằng: a)Giátrịcủabiểuthức A 5 52 53 ........ 58 làbộicủa30. b)Gíatrịcủabiểuthức B 3 33 35 37 ..... 329 làbộicủa273. Bài 5: Trong một phép chia số bị chia bằng 85, số dư bằng 10. Tìm số chia và thương?

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 15: SỐ NGUYÊN TỐ. HỢP SỐ Bài 1:Tổng(hiệu)saulàsốnguyêntốhayhợpsố: a) A 2.25 2.24

b) B 4.17 4.25

c) C 2.3.5.7.11 13.17.19.21

d) D 12.13.15.17 91

e) E 15.31.37 110.102

g) abcabc 22

h) abcabc 39

f) abcabc 7

Bài 2:Tìmsốnguyêntốpsaocho: a)3p+5làsốnguyêntố b)p+8vàp+10làsốnguyêntố c)p+2vàp+4làsốnguyêntố Bài 3:Tìmsốtựnhiênx,biết: b) x 5, x 40

a) x B 12 , 20 x 50

c) x Ư(20),x>8

d) 16 x

e) 12 x 1

f)2x+3làươccủa10

g) x. x 1 6

h) 3x 13 x 1

Bài 4:Chopvà2p+1làcácsốnguyêntố(p>5).Hỏi4p+1làsốnguyêntốhay hợpsố?

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾU BT SỐ 16: PHÂN TÍCH MỘT SỐ RA THỪA SỐ NGUYÊN TỐ. ƯỚC VÀ BỘI CHUNG Bài 1:Phântíchmỗisốsaurathừasốnguyêntốrồitìmtấtcảcácướccủanó:15; 32;81;161;75;250. Bài 2:a)Tìmsốtựnhiêna,biếtrằng 559 a và 20 a 100 b)Tìmsốchiavàthương,biếtsốbịchiabằng213vàsốdưbằng10. c)Tìmsốchiavàthươngcủamộtphépchiahết,biếtsốbịchiabằng1339vàsố chialàsốtựnhiêncóhaichữsố. Bài 3:Họcsinhlớp6Ađượcnhậnphầnthưởngcủanhàtrườngvàmỗiemđược nhậnphầnthưởngnhưnhau.Côhiệutrưởngđãchiahết129quyểnvởvà215butx chìmàu.Hỏisốhọcsinhlớp6Alàbaonhiêu? Bài 4: Một trường có 1015 học sinh, cần phải xếp vào mỗi hàng bao nhiêu học sinhđểsốhọcsinhmỗihànglànhưnhauvàkhôngquá40hàngnhưngcũngkhông íthơn10hàng. Bài 5:Viếtcáctậphợpsau: a)Ư(8),Ư(12),ƯC(8,12)

b)B(16),B(24),BC(16,24)

c)B(12);B(18)vàBC(12,18)

d)Ư(16),Ư(24),ƯC(16,24)

e)ƯC(28,70);BC(4,14) Bài 6:Tìmsốtựnhiêna,biếtrằngchia332choathìdư17,cònkhichia555choa thìdư15.

TRƯỜNG THCS DỊCH VỌNG HẬU PHIẾUBTSỐ17:ƯỚCCHUNGLỚNNHẤT Bài 1:TìmƯCLNrồitìmƯCcủacácsốsau: a)144và420

b)60và132

d)134và60

e)220;240;300

c)60và90 f)168;120;144

Bài 2:Tìmsốtựnhiênx,biết: a) 35 x, 105 x vàx>5

b) 612 x, 680 x, x 30 c) 144 x, 192 x, 240 x vàxlàsốtựnhiêncó2chữsố d) 280 x, 700 x, 420 x và4010 c) x 1 BC 4, 5, 6 , 200 x 400 d)xlàsốtựnhiênnhỏnhấtkhác0trongtậpBC40,75,105) e)xlàsốtựnhiênlớnnhấtthỏamãn: 40 x, 75 x, 105 x f)xchiahếtcho8;10;15và450

Video liên quan

Đăng nhận xét