Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Địa chỉ trang web là gì Tin học 9

I. Tổ chức thông tin trên Internet:

a) Siêu văn bản và trang web:

- Siêu văn bản (Hypertext) là loại văn bản kết hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.

- Trang web là một siêu văn bản được gán địa chỉ truy cập trên Internet.

b) Website, địa chỉ và trang chủ:

- Website là tập hợp một hoặc nhiều trang web liên quan được tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. Địa chỉ truy cập này được gọi là địa chỉ của website.

- Trang chủ của website là trang web được mở ra đầu tiên khi truy cập vào website đó.

- Ví dụ một số website: www.edu.net.vn, www.mp3.zing.vn, www.ioe.go.vn, www.violympic.vn, www.vietnamnet.vn,...

II. Truy cập web:

  1. Trình duyệt web:

Trình duyệt web là phần mềm ứng dụng giúp người dùng truy cập các trang web và khai thác các tài nguyên trên Internet.

  1. Truy cập trang web:

Bước 1: Mở trình duyệt web

Bước 2: Nhập địa chỉ trang web vào ô địa chỉ

Bước 3: Nhấn Enter

III. Tìm kiếm thông tin:

a) Máy tìm kiếm:

Máy tìm kiếm là những trang web giúp tìm kiếm thông tin trên Internet trên yêu cầu người dùng.

Có những máy tìm kiếm:

- Google : www.google.com.vn

- Yahoo: www.yahoo.com.vn

- Microsft: www.bing.com

b) Các bước tìm kiếm:

1. Truy cập máy tìm kiếm

2. Gõ từ khoá vào ô dành để nhập từ khoá

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm

Ví dụ: Cách tìm kiếm thông tin về chủ đề Hạt của chúa bằng máy tìm kiếm Google

1. Truy cập trang www.google.com.vn

2. Gõ cụm từ Hạt của chúa vào ô dành để nhập từ khoá

3. Nhấn phím Enter

Video liên quan

Đăng nhận xét