Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Even so nghĩa là gì

Even so can mean "regardless", "but still", "anyway", etc. It's a way to say that something isn't changing. For example: Frank: "These apples are no longer fresh" Sam: "Even so, I'm still going to eat one because I'm hungry" In this example, Sam is still going to eat the apple even though it isn't fresh.

Even so can mean "regardless", "but still", "anyway", etc.
It's a way to say that something isn't changing.

For example:
Frank: "These apples are no longer fresh"
Sam: "Even so, I'm still going to eat one because I'm hungry"

In this example, Sam is still going to eat the apple even though it isn't fresh.

Xem bản dịch
It's like saying "despite the circumstances." "I'm busy tomorrow," said Bob. "Even so, I'd like to go out with you," said Karen.

It's like saying "despite the circumstances."
"I'm busy tomorrow," said Bob.
"Even so, I'd like to go out with you," said Karen.

Xem bản dịch
1 thích
it means that even if something happened the way it happened, something else is different? I think

it means that even if something happened the way it happened, something else is different?
I think

Xem bản dịch
1 thích
Even so can mean "regardless", "but still", "anyway", etc. It's a way to say that something isn't changing. For example: Frank: "These apples are no longer fresh" Sam: "Even so, I'm still going to eat one because I'm hungry" In this example, Sam is still going to eat the apple even though it isn't fresh.

Even so can mean "regardless", "but still", "anyway", etc.
It's a way to say that something isn't changing.

For example:
Frank: "These apples are no longer fresh"
Sam: "Even so, I'm still going to eat one because I'm hungry"

In this example, Sam is still going to eat the apple even though it isn't fresh.

Xem bản dịch
2 lượt thích
Bạn có biết cách cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình không Tất cả những gì bạn cần làm là nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình!
Với HiNative, bạn có thể nhờ người bản ngữ sửa bài viết của mình miễn phí ️.
Đăng ký

Video liên quan

Đăng nhận xét