Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Ví dụ về phương pháp nghiên cứu tình huống

Phương pháp nghiên cứu tình huống là một trong những phương pháp đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lí.
  • 07-04-2020Học tập qua hành động trong quản trị nhân sự là gì?
  • 07-04-2020Học việc và thực tập trong quản trị nhân sự là gì?
  • 07-04-2020Nhu cầu đào tạo trong doanh nghiệp là gì?
  • 06-04-2020Chương trình định hướng (Orientation programs) trong doanh nghiệp là gì?
  • 06-04-2020Huấn luyện (Coaching) trong quản trị nhân sự là gì? Ưu nhược điểm
Phương pháp nghiên cứu tình huống là gì? Ưu nhược điểm - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: Msmralumni)

Phương pháp nghiên cứu tình huống

Khái niệm

Phương pháp nghiên cứu tình huống trong tiếng Anh tạm dịch là: Case study.

Phương pháp nghiên cứu tình huốnglà phương pháp mà người học được cung cấp các bản mô tả các vấn đề về tổ chức, các tình huống diễn ra và mỗi người sẽ tự phân tích các tình huống, dự đoán vấn đề và trình bày các phương pháp giải quyết của mình sau đó thảo luận nhóm để tìm ra giải pháp tối ưu.

Ưu nhược điểm

Ưu điểm:

+ Phương pháp này cung cấp cho người học những kinh nghiệm thực tế trong việc xác định, phân tích và giải quyết các vấn đề nhờ sự giúp đỡ của người hướng dẫn và của nhóm thực tập;

+ Thông qua việc thảo luận nghiên cứu tình huống, người học sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận các vấn đề khác nhau và có nhiều phương pháp giải quyết khác nhau;

+ Phương pháp này có thể sử dụng chính các vấn đề của doanh nghiệp để thảo luận và giải quyết;

+ Tạo khả năng lớn nhất để thu hút mọi người tham gia phát triển các quan điểm khác nhau và ra quyết định;

+ Phương pháp nghiên cứu tình huống hấp đẫn dễ thu hút người học, giúp người học có điều kiện bộc lộ những ý tưởng sáng tạo trong việc giải quyết các vấn đề.

Nhược điểm:

+ Đòi hỏi phải xây dựng được các tình huống điển hình mới hấp dẫn người học;

+ Người học phải chuẩn bị kĩ lưỡng thì hiệu quả học tập theo phương pháp nghiên cứu tình huống mới có hiệu quả.

Phương pháp nghiên cứu tình huống là một trong những phương pháp đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lí.

Chương trình đào tạo dành cho các cán bộ quản lí chủ yếu là đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị cho các cán bộ quản lí của doanh nghiệp. Nội dung của chương trình đào tạo này chủ yếu là cung cấp các kiến thức và kĩ năng quản trị, làm thay đổi quan điểm quản lí và nâng cao kĩ năng thực hành.

Các phương pháp đào tạo khác nhằm nâng cao năng lực quản trị cho cán bộ quản lí bao gồm:

-Luân phiên thay đổi công việc

- Học tập qua hành động

- Kèm cặp trực tiếp tại nơi làm việc: Người học sẽ làm việc trực tiếp với người họ sẽ thay thế. Người dạy có trách nhiệm hướng dẫn người học cách thức giải quyết tất cả các vấn đề trong phạm vi trách nhiệm mà họ phụ trách.

- Trò chơi quản trị.

Đào tạolà quá trình cung cấp có hệ thống các kiến thức, kĩ năng cần thiết cho người lao động nhằm giúp họ hoàn thiện năng lực để giải quyết các công việc cụ thể hiện tại của tổ chức.

(Tài liệu tham khảo: Quản trị nhân sự, TS. Trương Minh Đức, Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2012)

Chương trình đào tạo kĩ năng cải tiến phương pháp làm việc là gì? Chương trình đào tạo kĩ năng cải tiến phương pháp làm việc là gì?
18-03-2020 Chương trình đào tạo kĩ năng quan hệ công việc (Job Relations Training - JRT) là gì?
18-03-2020 Chương trình đào tạo kĩ năng chỉ dẫn việc (Job Instruction Training - JIT) là gì?

Video liên quan

Post a Comment