Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Thông tư hướng dẫn tính diện tích sàn xây dựng

Theo Thông tư 07/2019/TT-BXD của Bộ Xây dựng ngày 07 tháng 11 năm 2019 thì cách tính diện tích xây dựng có sự thay đổi so với Thông tư 03/2016/TT-BXD 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng như sau:

Theo Điều 1. Sửa đổi, bổ sung, thay thế một số quy định tại Thông tư số03/2016/TT-BXDngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Tại Khoản k) quy định: Sốtầng của tòa nhà (hoặc công trình) bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái.

Công trình có tầng tumkhông tính vào sốtầng của công trình khi chỉdùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che các thiết bị công trình (nếu có), phục vụ mụcđích lên mái và cứu nạn, códiện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái.

Đối với nhà ở riêng lẻ, tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi diện tích sàn tầng lửng không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới.

Đối với các công trình nhà, kết cấu dạng nhà, công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm nhà ở riêng lẻ), tầng lửng không tính vào số tầng của công trình khi chỉ bốtrí sử dụng làm khu kỹthuật (ví dụ: sàn kỹthuật đáy bểbơi, sànđặt máy phátđiện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300m2.

Mỗi công trình chỉ được phép có một tầng lửng không tính vào sốtầng của công trình.

Như vậy tầng lửng nếu có diện tích < 65% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới. thì tầng lửng đó không tính vào số tầng của nhà ở. Nhưng mỗi công trình nhà ở chỉ được không tính 1 tầng lửng. Ví dụ như nhà có 2 hay 3 tầng lửng có diện tích < 65% diện tích sàn ngay bên dưới , thì chỉ được có 1 tầng lửng không tính vào số tầng của nhà ở, các tầng lửng còn lại vẫn tính vào số tầng của nhà ở đó.

Về tầng tum: nếu tầng tum chỉdùng để bao che lồng cầu thang bộ hoặc giếng thang máy, bao che các thiết bị công trình (nếu có), phục vụ mụcđích lên mái và cứu nạn, códiện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái. thì không tính tầng tum là 1 tầng của công trình nhà ở. Có thể hiểu đơn giản trong trường hợp này thì nhà có 3 tầng là tầng trệt , tầng lầu 1 và tầng tum chỉ để che cầu thang và códiện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái thì trên giấy phép xây dựng chỉ tính nhà ở có 02 tầng là tầng trệt và lầu 1 (và chỉ tính diện tích 2 tầng này mà bỏ đi diện tích của tầng tum).

Trường hợp này tầng tum chỉ che cầu thang nên không tính vào số tầng của nhà ở
Trường hợp này tầng tum vừa che cầu thang vừa có phòng ngủ nên được tính vào số tầng

Ngoài ra, tầng áp mái cũng không tính vào số tầng của nhà ở theo Khoàn i và Khoản k của Thông tư 07/2019 này:

i) Tầngáp mái là tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặtđứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trongđó tườngđứng (nếu có) không cao quá mặt sàn 1,5m.

k) Sốtầng của tòa nhà (hoặc công trình) bao gồm toàn bộ các tầng trên mặt đất (kể cả tầng kỹ thuật, tầng tum) và tầng nửa/bán hầm, không bao gồm tầng áp mái.

Mọi thắc mắc về quy hoạch và thủ tục xin phép xây dựng nhà ở tại thành phố Thủ Dầu Một xin liên xinphepxaydungthudaumot.com để được giải đáp và hướng dẫn.

Video liên quan

Đăng nhận xét