Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Muốn thu khí oxi vào bình bằng cách nào

trong phòng thí nghiệm khi điều chế O2,H2S,NH3,CO2 muốn thu lại các khí đó vào lọ sạch và khô, phải đặt lọ theo cách nào khi dẫn khí vào. Giải thích?

nêu hiện tượng khi dùng kẹp sắt đốt mẩu than ngoài không khí và khi đưa nhanh mẩu than vào lọ chứa khí oxi

giải thích?

khi ở ngoài khoảng không vũ trụ hoặc trên các hành tinh không có không khí ( chân không ) , vì sao các nhà du hành vũ trụ không thể nói truyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất mà phải dùng miroco và tai nghe ? vì lý do nào đó , miroco và tai nghe bị hư thì họ vẫn nói chuyện được với nhau bằng cách chạm 2 thành mũ vào nhau . Hãy giải thích điều ấy ?

khi ở ngoài khoảng không vũ trụ hoặc trên các hành tinh không có không khí ( chân không ) , vì sao các nhà du hành vũ trụ không thể nói truyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất mà phải dùng miroco và tai nghe ? vì lý do nào đó , miroco và tai nghe bị hư thì họ vẫn nói chuyện được với nhau bằng cách chạm 2 thành mũ vào nhau . Hãy giải thích điều ấy ?

khi ở ngoài khoảng không vũ trụ hoặc trên các hành tinh không có không khí ( chân không ) , vì sao các nhà du hành vũ trụ không thể nói truyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất mà phải dùng miroco và tai nghe ? vì lý do nào đó , miroco và tai nghe bị hư thì họ vẫn nói chuyện được với nhau bằng cách chạm 2 thành mũ vào nhau . Hãy giải thích điều ấy ?

khi ở ngoài khoảng không vũ trụ hoặc trên các hành tinh không có không khí ( chân không ) , vì sao các nhà du hành vũ trụ không thể nói truyện với nhau một cách bình thường như khi họ ở trên mặt đất mà phải dùng miroco và tai nghe ? vì lý do nào đó , miroco và tai nghe bị hư thì họ vẫn nói chuyện được với nhau bằng cách chạm 2 thành mũ vào nhau . Hãy giải thích điều ấy ?

1) từ quăng pirit sắt ,nước biển , không khí hãy viết phương trình hóa học để điều chế các chất FeSO4 , FeCl3 , FeCl2 , NaHSO4.

2) khi điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm trước khi thu khí clo người ta dẫn khí clo thu đc qua bình đựng H2SO4 đặc và trên bình thu khí có đạy bông tẩm xút . hãy giải thích tại sao lại làm như vậy ?

Giúp em câu này với:Khí oxi nặng hơn không khí bao nhiêu lần? Từ đó, hãy cho biết để thu khí hidro vào bình bằng cách đẩy không khí, ta phải đặt đứng bình hay đặt ngược bình?Vì sao?

Có 3 lọ bị mất nhãn trong đó có khí hiđro, oxi, không khí. Làm sao để nhận biết các khí và dán nhãn cho từng lọ?

Cọ sát thanh thủy tinh vào vải lụa sau đó đặt lại gần thanh nhựa sẫm màu đã được cọ sát vào vải khô. Em hãy nêu tương tác sảy ra và giải thích vì sao

Video liên quan

Đăng nhận xét