Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Hình ảnh xếp sách đẹp

Hội thi "Xếp sách nghệ thuật" năm 2018

Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, là một sự kiện văn hóa rất thiết thực góp phần vào việc thúc đẩy một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.

Ngày sách Việt Nam là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách và cả cộng đồng xã hội, là một sự kiện văn hóa rất thiết thực góp phần vào việc thúc đẩy một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc.
Nhận thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách, Thủ tướngChính phủ quyết định lấy ngày 21- 4 hàng năm là Ngày Sách Việt Nam. Sự kiện này mang ý nghĩa khuyến khích phong trào đọc sách trong cộng đồng, nhất là trước nguy cơ mỗi người Việt Nam chỉ đọc 0,8 cuốn sách/năm tại thư viện.
Lịch sử của Ngày hội đọc sách được ra đời từ hơn 80 năm trước ở Tây Ban Nha, vào ngày lễ Thánh Giooc-giơ 23/4, người ta yêu mến tặng nhau những cuốn sách kèm theo những đóa hoa hồng và bất cứ ai mua sách sẽ được tặng kèm theo một bông hồng đẹp. Sau đó hoạt động văn hóa có ý nghĩa này lan rộng ra nhiều nước ở Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á, Châu Phi dưới nhiều hình. Từ năm 1995, tổ chức UNESCO đã chính thức chọn ngày 23 tháng 4 hằng năm là Ngày Sách và Bản quyền thế giới .
Để hưởng ứngngày sách Việt Nam(21/4) vàNgày Sách và Bản quyền thế giới(23/4), Phòng GD Vĩnh Linh và phòng Văn hóa huyện Vĩnh linh tổ chức hội thi " Xếp sách nghệ thuật" cho các cụm trường trong Huyện, có tất cả 5 cụm trường tham gia...trong đó cụm số 5 tổ chức vào ngày 14.4.2018 ... sau đây là 1 số hình ảnh diễn ra trong hội thi.

Toàn cảnh hội thiMô hình Thành cổ


Nhịp cầu tri thức

Video liên quan

Đăng nhận xét