Blog hướng dẫn các cách download kiến thức kinh nghiêm thủ thuật chia sẻ phần mềm tool soft miễn phí là gì. Blog.locbanbekhongtuongtac.com

Table of Content

Bài thơ Ngày khai trường lớp 3 của tác giả nào

Soạn bài Ngày khai trường trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Câu 1

Ngày khai trường có gì vui ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ 1, 2, 3 và tìm những hình ảnh vui tươi trong ngày khai trường.

Lời giải chi tiết:

Ngày khai trường ai cũng thấy vui vì được mặc quần áo mới, được gặp lại bạn bè tay bắt mặt mừng, được gặp lại các thầy cô, được nhìn lá cờ bay như reo trong gió thu và nghe lại tiếng trống trường.

Câu 2

Ngày khai trường có gì mới lạ ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ 3, 4 và tìm những điều mới lạ ở thầy cô, bạn bè.

Lời giải chi tiết:

Ngày khai trường có nhiều điều mới lạ: nhìn các thầy các cô thấy ai cũng như trẻ lại, bạn bè ai cũng lớn và cao hơn. Ngày khai trường còn được xếp hàng vào lớp mới để bắt đầu một năm học.

Câu 3

Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ cuối và phát biểu cảm nghĩ của mình khi bước vào đầu năm học mới.

Lời giải chi tiết:

Tiếng trống khai trường như muốn thúc giục em phải hăng hái bước vào năm học mới, phải tranh thủ thời gian để học hành, phải cố gắng thi đua học tập với bạn bè để ai cũng khá, cũng giỏi.

Nội dung

Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường.

Bài đọc

Ngày khai trường

Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội.

Gặp bạn, cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng.

Nhìn các thầy, các cô
Ai cũng như trẻ lại
Sân trường vàng nắng mới
Lá cờ bay như reo.

Từng nhóm đứng đo nhau
Thấy bạn nào cũng lớn
Năm xưa bé tí teo,
Giờ lớp ba, lớp bốn.

Tiếng trống trường gióng giả
Năm học mới đến rồi
Chúng em đi vào lớp
Khăn quàng bay đỏ tươi.

TheoNGUYỄN BÙI VỢI

- Tay bắt mặt mừng:gặp nhau vui vẻ, mừng rỡ.

- Gióng giả:vang lên từng hồi giục giã.

Loigiaihay.com

Bài liên quan
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Giải ô chữ. biết rằng các cột được in màu có nghĩa là buổi lễ mở đầu năm học mới.

 • Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3 bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường ?

 • Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ?

 • Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Kể lại buổi đầu em đi học.

 • Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

 • Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

 • Soạn bài Bài tập làm văn trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Soạn bài Bài tập làm văn trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Bài tập làm văn trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào ?

 • Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn.

Soạn bài Ngày khai trường trang 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

Câu 1

Ngày khai trường có gì vui ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ 1, 2, 3 và tìm những hình ảnh vui tươi trong ngày khai trường.

Lời giải chi tiết:

Ngày khai trường ai cũng thấy vui vì được mặc quần áo mới, được gặp lại bạn bè tay bắt mặt mừng, được gặp lại các thầy cô, được nhìn lá cờ bay như reo trong gió thu và nghe lại tiếng trống trường.

Câu 2

Ngày khai trường có gì mới lạ ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ 3, 4 và tìm những điều mới lạ ở thầy cô, bạn bè.

Lời giải chi tiết:

Ngày khai trường có nhiều điều mới lạ: nhìn các thầy các cô thấy ai cũng như trẻ lại, bạn bè ai cũng lớn và cao hơn. Ngày khai trường còn được xếp hàng vào lớp mới để bắt đầu một năm học.

Câu 3

Tiếng trống khai trường như muốn nói điều gì với em ?

Phương pháp giải:

Em hãy đọc khổ thơ cuối và phát biểu cảm nghĩ của mình khi bước vào đầu năm học mới.

Lời giải chi tiết:

Tiếng trống khai trường như muốn thúc giục em phải hăng hái bước vào năm học mới, phải tranh thủ thời gian để học hành, phải cố gắng thi đua học tập với bạn bè để ai cũng khá, cũng giỏi.

Nội dung

Niềm vui sướng của học sinh trong ngày khai trường.

Bài đọc

Ngày khai trường

Sáng đầu thu trong xanh
Em mặc quần áo mới
Đi đón ngày khai trường
Vui như là đi hội.

Gặp bạn, cười hớn hở
Đứa tay bắt mặt mừng
Đứa ôm vai bá cổ
Cặp sách đùa trên lưng.

Nhìn các thầy, các cô
Ai cũng như trẻ lại
Sân trường vàng nắng mới
Lá cờ bay như reo.

Từng nhóm đứng đo nhau
Thấy bạn nào cũng lớn
Năm xưa bé tí teo,
Giờ lớp ba, lớp bốn.

Tiếng trống trường gióng giả
Năm học mới đến rồi
Chúng em đi vào lớp
Khăn quàng bay đỏ tươi.

TheoNGUYỄN BÙI VỢI

- Tay bắt mặt mừng:gặp nhau vui vẻ, mừng rỡ.

- Gióng giả:vang lên từng hồi giục giã.

Loigiaihay.com

Bài liên quan
 • Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học trang 50 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Giải ô chữ. biết rằng các cột được in màu có nghĩa là buổi lễ mở đầu năm học mới.

 • Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Soạn bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3 bài Nhớ lại buổi đầu đi học trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Điều gì gợi tác giả nhớ những kỉ niệm của buổi tựu trường ?

 • Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Nhớ lại buổi đầu đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Điền vào chỗ trống eo hay oeo ?

 • Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học trang 52 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Kể lại buổi đầu em đi học.

 • Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3 bài Chính tả: Bài tập làm văn trang 48 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 2. Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống ?

 • Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe - kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi trang 36 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện Dại gì mà đổi

 • Soạn bài Bài tập làm văn trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Soạn bài Bài tập làm văn trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2, 3, 4 bài Bài tập làm văn trang 46 SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Cô giáo ra cho lớp đề văn thế nào ?

 • Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn SGK Tiếng Việt 3 tập 1

  Giải câu 1, 2 bài Tập làm văn: Nghe - kể: Không nỡ nhìn SGK Tiếng Việt 3 tập 1. Câu 1. Nghe và kể lại câu chuyện Không nỡ nhìn.

Video liên quan

Đăng nhận xét